XERCAT

El 19 de gener de 2015 es va signar el Conveni de Col·laboració entre el Departament d’Interior a través de la Direcció General de Protecció Civil, i el Departament de Ocupació i Empresa a través de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació,amb les tres principals associacions de radioaficionats catalanes:
Consell Territorial de URE a Catalunya, Federació Catalana de Radioaficionats i Unió de Radioaficionats de Catalunya-URCAT.

Aquest Conveni té l’objectiu de disposar d’una xarxa d’estacions i de persones radioaficionades que puguin posar-se a disposició del Departament d’Interior en situacions de greu risc col·lectiu, de catàstrofes i calamitats públiques que puguin fer caure les xarxes de telecomunicacions a Catalunya, en especial la telefonía i la xarxa RESCAT.
Fruit d’aquest Conveni, els radioaficionats disposarem d’una posició de treball en el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) on ja s’està instal·lant un equip d’HF i una antena en “V” invertida muntada en un mástil telescòpic. Al mateix temps, tindrem representació en els Comités Tècnics de Seguiment de Risc i/o als Comités d’Emergència dels plans de protecció civil en situacions de risc.
Per part de les associacions, ens comprometem a difondre entre els nostres associats l’existència d’aquest Conveni, a fomentar la incorporació d’aquests com a voluntaris en cas d’emergència i, activarlos en cas de situación de risc,prioritzant aquells que hagin expresssat la voluntat de col·laborar.
Remarquem què l’objecte del conveni, és comptar amb voluntaris radioaficionats que vulguin participar en casos d’emergència on les comunicacions han fallat i no existeix cap mitja de comunicació. No es tracta de fer cap altre tipus de servei, del qual ja s’encarreguen habitualment altres associacions o entitats i per tant no hem de fer cap altre tipus d’activitat que la de garantir la comunicació entre els punts afectats i el CECAT.
S’hi pot adherir qualsevol radioaficionat -encara que no estigui associat a cap de les associacions esmentades- si bé, en primera instància, formaran part dels equips operatius els associats d’aquestes.
Et demanem per tant què, si no ho has fet encara, demanis la teva inclusió al fitxer de radioaficionats de Catalunya per a situacions d’emergència, complimentant el formulari adjunt i que trobaràs també aquí adjuntant una fotografía tamany carnet a:
Direcció General de Comunicacions Electròniques – Salvador Espriu, 45-51 – 08908 – L’Hospitalet de Llobregat