Nova balisa a 500 kHz

En Xavier Segura EA3CC i en Joan Anton Sariols EA3FDY estan treballant en aquest equip per la banda de 500 kHz, es tracta d’un transmissor inspirat en un esquema dels anys 50, amb una 6AG7 com a oscil.ladora-driver i dos 807 al pas final, treballa amb 260 i 750 volts en pantalla i ànode i pot produir una potència de quasi 70 watts sobre càrrega artificial, en aquest cas es radaiaràn només 5 watts en antena, d’acord al permís atorgat a EA3CC per aquesta transmissió experimental a la banda de 600m fins a finals de maig. Aviat us informarem de la freqüència on es posi a l’aire la balisa del Vallès.

Val a dir que l’altre radioaficionat català que ostenta un permís per emetre en aquesta banda, és en Lluís Terres, EA3WX te ja la seva balisa a l’aire des de les terres de Lleida a 502,25 kHz CW a 5ppm des de JN01gp.
els altres radioaficionats espanyols autoritzats son:
– EA1AY, José Manuel Pérez
– EA2HB, Federico Olaizola
– EA4BVZ,Manuel Santos
– EA5DY, Salvador Doménech

Please follow and like us:

Deixa un comentari