Info

Sobre les finalitats responsabilitats i propietat de Radioaficionats.CAT

Aquest és el vostre portal català de radioafició. Ja podeu registrar-vos i un cop acceptat el registre, publicar continguts d’ús general per als radioaficionats. El registre por trigar uns dies en ser acceptat.

Unicament son acceptats continguts tècnics i operatius sobre la nostra afició, no pas temes aliens a la radioafició o sobre la política de les associacions, qüestions que es debaten a altres llocs de la xarxa.

Radioaficionats.CAT no és un fórum de discussió sino una eina de publicació de notícies d’interés per als radioaficionats, activacions, concursos, articles tècnics, etc. Per tant no s’accepten missatges com els que es publicarien a un fórum tipus opinió o compra/venda.

Els artícles a radioaficionats.cat hauran de ser escrits amb estil formal, sense contenir llenguatge barroer.

Aquest lloc web pertany a la Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCat, que es reserva el dret d’aprovar o declinar les sol·licituts de registre al lloc i d’esborrar els continguts publicats pels usuaris que es considerin inapropiats o ofensius. En conseqüència, l’administrador del lloc es reserva el det d’esborrar sense avís previ qualsevol contingut que es consideri inadequat, be sigui pel contingut que no correspon a les finalitats del lloc, ja exposades, o el to.

El propietari d’aquest lloc web no es fa responsable dels continguts i opinions dels seus usuaris ni de les possibles vulneracions de copyrights dels continguts pujats pels usuaris, tot plegat responsabilitat exclusiva d’aquells.

Els usuaris que demanen l’alta al lloc radioaficionats.cat accepten aquestes condicions d’ús.

Avís Legal per als llocs web de UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT
www.radioaficionats.cat
www.urcat.cat
dstar.radioaficionats.cat

Sobre les finalitats responsabilitats i propietat de Radioaficionats.CAT

Aquest és el vostre portal català de radioafició. Ja podeu registrar-vos i un cop acceptat el registre, publicar continguts d’ús general per als radioaficionats. El registre por trigar uns dies en ser acceptat.

Unicament son acceptats continguts tècnics i operatius sobre la nostra afició, no pas temes aliens a la radioafició o sobre la política de les associacions, qüestions que es debaten a altres llocs de la xarxa.

Radioaficionats.CAT no és un fórum de discussió sino una eina de publicació de notícies d’interés per als radioaficionats, activacions, concursos, articles tècnics, etc. Per tant no s’accepten missatges com els que es publicarien a un fórum tipus opinió o compra/venda.

Els artícles a radioaficionats.cat hauran de ser escrits amb estil formal, sense contenir llenguatge barroer.

Aquest lloc web pertany a la Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCat, que es reserva el dret d’aprovar o declinar les sol”licituts de registre al lloc i d’esborrar els continguts publicats pels usuaris que es considerin inapropiats o ofensius. En conseqüència, l’administrador del lloc es reserva el det d’esborrar sense avís previ qualsevol contingut que es consideri inadequat, be sigui pel contingut que no correspon a les finalitats del lloc, ja exposades, o el to.

El propietari d’aquest lloc web no es fa responsable dels continguts i opinions dels seus usuaris ni de les possibles vulneracions de copyrights dels continguts pujats pels usuaris, tot plegat responsabilitat exclusiva d’aquells.

Els usuaris que demanen l’alta al lloc radioaficionats.cat accepten aquestes condicions d’ús.

Avís Legal per als llocs web de UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT
www.radioaficionats.cat
www.urcat.cat
dstar.radioaficionats.cat
UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:
El titular del lloc web www.urcat.cat és la societat UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT , amb Correu electrònic: urcat@urcat.cat i domicili a C/ Mercat, 1, E-08120 La Llagosta (Barcelona).

1. UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT és propietària de la pàgina web www.urcat.cat, radioaficionats.cat i dstar.radioaficionats.cat, i per tant de la informació i continguts que s’hi recullen.
2. Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització del lloc web que UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT posa gratuïtament a disposició dels usuaris d’Internet. L’ús i simple accés a la pàgina web implica l’acceptació de les condicions generals sense cap reserva. L’ús dels serveis oferts en aquesta pàgina web es regiran a més per les condicions particulars previstes en cada cas, en el supòsit que existeixin, les quals també s’entendran acceptades pel mer accés a aquests serveis.
3. L’accés a la web és lliure excepte per aquells apartats pels que s’exigeixi una paraula de pas o credencials d’accés, que serà atorgat per la Societat a aquelles persones que lliurement decideixi, de forma temporal.
4. L’usuari de la web, ha de fer en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts o serveis que inclou, respectant sempre la legalitat vigent i els drets de propietat de la Societat i / o dels seus socis o col • laboradors.
5. S’autoritza al navegant la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament quan:
1) Sigui compatible amb els fins de les webs de UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT
2) Es realitzi amb l’exclusiu ànim d’obtenir la informació continguda per a ús personal i privat. Es prohibeix expressament que el contingut d’aquesta web sigui utilitzat amb fins comercials o per a la seva distribució, difusió, comunicació pública o transformació.
6. Es prohibeix l’ús de la informació continguda en aquesta pàgina web per a un fi diferent a l’estipulat per UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT
7. Es prohibeix totalment que els continguts en aquesta pàgina web siguin modificats.
8. Es prohibeix a l’usuari realitzar qualsevol acció que provoqui dany o alteracions als continguts del web, així com a provocar alteracions en el correu electrònic.
9. Es prohibeix que cap gràfic, icona o imatge disponible en aquesta pàgina web sigui utilitzat amb fins comercials o per a la seva distribució, difusió, comunicació pública, transformació o descompilació.
10. UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT es reserva el dret a suspendre temporalment l’accessibilitat a la pàgina web i a efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de les informacions i continguts en la pàgina web, de la configuració i presentació d’aquestes i de les condicions d’accés.
11. UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT no garanteix la inexistència d’interrupcions o errors en l’accés a la pàgina web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que el nostre compromís és el d’oferir un funcionament professional de la web amb alta qualitat , garantint eficaçment el secret de les comunicacions i reparant avaries que es puguin produir en la infraestructura tecnològica necessària per al correcte funcionament i ús del web.
12. Tant l’accés a aquesta pàgina web com l’ús que pugui fer de la informació continguda en la mateixa és de l’exclusiva responsabilitat de qui ho realitza. UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT no respondrà de cap conseqüència, dany o perjudici que poguessin derivar d’aquest accés o ús de la informació. UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (maquinari i programari), els fitxers o documents emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de la presència de virus a l’ordinador de l’usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts de la pàgina web, d’un mal funcionament del navegador o de l’ús de versions no actualitzades d’aquest.
14. UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT no és responsable, ni dóna suport als productes o serveis prestats i oferts per tercers als quals s’accedeix a través dels webs d’aquesta societat , ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (maquinari i programari), els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu.
15. La utilització no autoritzada de la informació continguda en aquesta pàgina web, la seva revenda, així com la lesió dels drets de Propietat Intel • lectual de UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.
16. Tot enllaç de tercers a aquesta pàgina web s’ha de fer sol • licitant el previ consentiment de UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT i s’ha de fer a través de la seva pàgina principal o d’entrada.
17. UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT no es fa responsable dels malentesos que es puguin produir per errors de traducció o interpretació d’aquest lloc web derivats de l’ús de l’eina Google Translate i/o d’altres que pugui fer servir l’usuari. Per la mateixa raó només es contestaran missatges rebuts en qualsevol idioma oficial a Catalunya i l’anglès.
18. UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya) per a qualsevol controvèrsia que pogués derivar de l’accés a aquesta pàgina web.
Política de privacitat:
En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les dades personals que vostè ens faciliti a través dels formularis d’aquesta pàgina web seran tractades i quedaran incorporades en un fitxer titularitat de la UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT.
El propòsit d’aquest tractament de dades és atendre les seves futures sol • licituds i enviar-li informació sobre els nostres productes, serveis, ofertes i activitats a través del seu correu electrònic o qualsevol altra adreça física que vostè ens hagi proporcionat mitjançant els mateixos formularis. També li recordem que, en el cas concret de les comunicacions comercials a través de correu electrònic o mitjà equivalent, vostè ens dóna el seu consentiment exprés per rebre publicitat de la nostra empresa a través d’aquest canal i aquesta informació mai serà utilitzada per a cap altra finalitat . UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT es compromet al compliment de la seva obligació, al secret de les dades de caràcter personal i a una adequada salvaguarda dels mateixos, de manera que adoptarà les mesures necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia, i que compleix amb les mesures de seguretat tècniques i organitzatives.
L’usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses o incorrectes, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret . Es recomana als usuaris tenir la màxima diligència en matèria de protecció de dades mitjançant la utilització d’eines de seguretat, no podent responsabilitzar UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT de sostraccions, modificacions o pèrdues de dades il • lícites. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel • lació i denegació al tractament de les seves dades personals mitjançant un correu electrònic dirigit a urcat@urcat.cat , o bé mitjançant un escrit dirigit a UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT, Carrer Mercat, 1, E-08120 La Llagosta (Barcelona).
Política de cookies (galetes)
Les webs de UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT utilitzen cookies pròpies i de tercers destinades a millorar el funcionament i la visualització del lloc web, així com l’experiència d’usuari. En cap cas les cookies o altres mitjans de naturalesa anàloga que es puguin utilitzar, serviran per emmagatzemar informació que permeti identificar la persona física usuària.
Amb l’accés a aquest lloc web , l’usuari consent l’ús de cookies en aquest lloc web, les quals registren dades estadístiques anònimes durant la navegació, conforme al Reial decret llei 13/2012, de 30 de març.

1. Definició i funció de les cookies
Una cookie (galeta) és un fitxer que es descarrega a l’ordinador de l’usuari en accedir a determinades pàgines web. Les cookies faciliten l’ús i la navegació per una pàgina web, i permeten en posteriors accessos, entre altres funcions, utilitzar opcions de continguts o disseny escollides anteriorment, i obtenir informació sobre els hàbits de navegació de l’usuari.
2. Tipus de cookies que utilitza aquesta pàgina web
Cookies pròpies pel funcionament de la pàgina web. Aquest tipus de cookies permeten que l’usuari interactuï per l’espai web utilitzant totes les seves funcions.
Cookies de tercers o d’anàlisi. Aquest tipus de cookies permeten quantificar el nombre d’usuaris i de visites a un lloc determinat. Aquestes dades estadístiques de la navegació a les pàgines web permeten millorar la composició dels espais web i l’oferta dels serveis.
3. Forma de desactivar o eliminar les cookies
Les persones usuàries poden permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades al seu equip, mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador.
En el supòsit de no acceptació de les cookies, és possible que la pàgina web o algunes de les seves funcionalitats no funcionin correctament.
4. Informació sobre les dades obtingudes
La informació obtinguda per les cookies és tractada exclusivament per UNIÓ DE RADIOAFICIONATS DE CATALUNYA, URCAT.