Alliberada la versió 1.0.0. de JS8Call

Avui 1 d’abril, KN4CRD, Jordan Sherer, ha alliberat la versió estable 1.0.0 del software JS8Call. Aquest software suposarà una autèntica revolució a la ja molt popular modalitat digital FT8. Està disponible per a diferents plataformes:

Documentació: https://docs.google.com/document/d/159S4wqMUVdMA7qBgaSWmU-iDI4C9wd4CuWnetN68O9U/edit#heading=h.typoith3sss8

Codi font: git clone https://widefido@bitbucket.org/widefido/js8call.git

MacOS: http://files.js8call.com/1.0.0/js8call-1.0.0-Darwin.dmg

Windows: http://files.js8call.com/1.0.0/js8call-1.0.0-win32.exe

RaspberryPi: http://files.js8call.com/1.0.0/js8call_1.0.0_armhf.deb

Linux:

http://files.js8call.com/1.0.0/js8call_1.0.0_16.04_amd64.deb

http://files.js8call.com/1.0.0/js8call_1.0.0_18.04_amd64.deb

http://files.js8call.com/1.0.0/js8call_1.0.0_i386.deb

http://files.js8call.com/1.0.0/js8call-1.0.0-Linux-Desktop.x86_64.AppImage

Fedora COPR:  https://copr.fedorainfracloud.org/coprs/hobbes1069/JS8Call/

El software es basa en el codi font de WSJT creat per K1JT. Aprofita la solidesa del mode FT8 tot afegint-hi una capa de protocol per a permetre missatgeria o comunicació teclat a teclat amb retransmissió de trames amb error. Divideix els missatges llargs de text lliure per a ser emesos en diferents cicles de transmissió. El mode JS8CALL envia 75 bits usant correcció d’errors, dels quals 72 disponibles per a el missatge de text lliure. La majoria de sentències del protocol han de poder enviar-se en 1 sol cicle de transmissió.

En un ample de banda habitual SSB d’uns 4 kHz, hi ha diverses comunicacions ocupant fragments de 50 Hz d’ample de banda en separacions de 10 Hz i amb centre 1500 Hz. El software permet enviar caràcters ASCII imprimibles amb codificació variable, de 3 a 19 bits: aquells més probables amb menys bits, aquells menys probables amb més bits. Es parteixen els missatges llargs i els va enviant per fragments en cicles de transmissió de 15 segons. Els missatges poden ser en text lliure estàndard, que qualsevol estació alineada dins la finestra 50Hz pot descodificar, o de text dirigits, que inclouen indicatiu i permeten usar diferents finestres 50 Hz així com alertar el destinatari; sols requereix coincidir en banda de pas.

Més informació disponible en el grup https://groups.io/g/js8call/

 ͏͏

Font: KN4CRD, Jordan Sherer

 

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Please follow and like us:

Deixa un comentari