Carnet Català d’operador d’estacions d’aficionat

Carnet Català d’operador d’estacions d’aficionat

Per tal de poder disposar d’una identificació en català de l’autorització d’ús de l’espectre radioelèctric per aficionats, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació emet uns carnets que informen sobre l’autorització atorgada per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació i ha d’anar acompanyat amb el DNI/NIF/NIE del titular.
Per sol·licitar el carnet cal aportar:

Sol·licitud degudament complimentada
Una fotografia (mida carnet)
Una fotocòpia del DNI/NIF/NIE

http://www.box.net/shared/0hz1plbgp7nmp4pnpehc
http://rclubvic.wordpress.com/


Carnet Català d’operador d’estacions d’aficionat

Per tal de poder disposar d’una identificació en català de l’autorització d’ús de l’espectre radioelèctric per aficionats, la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació emet uns carnets que informen sobre l’autorització atorgada per la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i Societat de la Informació i ha d’anar acompanyat amb el DNI/NIF/NIE del titular.
Per sol·licitar el carnet cal aportar:

Sol·licitud degudament complimentada
Una fotografia (mida carnet)
Una fotocòpia del DNI/NIF/NIE

http://www.box.net/shared/0hz1plbgp7nmp4pnpehc
http://rclubvic.wordpress.com/

Please follow and like us:

Deixa un comentari