CONVOCATÒRIA PER A PADRINATGE DE PROJECTES DE RADIOAFICIÓ 2019

La Unió de Radioaficionats de Catalunya, URCAT, vol impulsar projectes d’infraestructures i recerca en benefici de la comunitat de radioaficionats. Sovint les d’infraestructures de radioaficionats (repetidors, links, balises, sondes, reflectors, programari, receptors SDR públics, estacions comunitàries, etc) estan desenvolupats i sufragats per particulars, el que els suposa un esforç personal important, a més de continuïtat no garantida degut a la  dependència personal.

Creiem i som partidaris que la recerca i les infraestructures que beneficien a tota la comunitat, han de ser participats i custodiats per les entitats. D’aquí surt aquesta iniciativa de l’URCAT, com a implicació i padrinatge a mode de concurs per a aquests tipus de projectes.

En l’apartat de recerca, URCAT vol donar suport a les iniciatives d’ estudiants de batxillerat o universitaris en treballs de recerca i/o investigació què, d’una manera o altra estiguin relacionades amb la radioafició. En aquests supòsits la normativa prevista, s’adaptarà en quan a terminis i condicions a les característiques del treball, d’acord amb els criteris del jurat i de la junta directiva d’URCAT.

Addicionalment el padrinatge de projectes permet implicar i coresponsabilitzar als socis en l’execució del pressupost que no es despesa corrent, el que reforça el vincle entre soci-entitat. URCAT proposarà als seus socis, destinar en el pressupost d’aquest any un import de fins a 500€ .

La presentació de les memòries descriptives del projecte es pot fer entre el 20 de gener i el 30 d’abril de 2019 per e-mail a:


La normativa complerta es pot consultar en aquest document PDF.

 ͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

Please follow and like us:

Deixa un comentari