La CEPT proposa l’assignació de noves freqüències de radioaficionat en ona mitjana

“Un petit segment al voltant de 15 kHz en algunes parts de la banda de 500 kHz als serveis de radioaficionats a títol secundari” – aquesta proposta ha estat feta per un equip de treball de prop de 50 representants dels governs europeus i altres parts interessades en la preparació de la propera Conferència Mundial de Radiocomunicacions WRC12.

La discussió va portar a un compromís en favor dels radioaficionats, en la petició d’assignació de la banda de ràdio de 480 kHz a 472 kHz, amb una potència màxima de 5 W PIRE.

A part de Colin Thomas, G3PSM, en representació de la IARU Regió 1 i John Gould, G3WKL, per als britànics Amateur Ràdio Association RSGB, van assistir Peter Frey, HB9MQM, i Ulrich Mueller, DK4VW, representant de Darcos per a la gestió de freqüències, membres de la delegació suïssa i alemanya respectivament.

Nou administracions han manifestat la seva voluntat de donar suport als resultats de la discussió com una proposta conjunta europea en l’última reunió preparatòria de la CMR del Grup de CEPT el novembre de 2011 a Bucarest. És probable que altres governs puguin unir-se a aquest resultat de la reunió, de manera que la CEPT en nom de tots els seus membres podria presentar aquest resultat a la WRC12 que tindrà lloc a Ginebra el gener / febrer de 2012.

Please follow and like us:

Deixa un comentari