Llibreries CAT per a Yaesu FT-8×7

 ͏͏

En Joan, EA3HVJ, ha penjat al repositori GitHub el codi font de llibreries que ha desenvolupat per a equips Yaesu FT-8×7. Es tracta d’una llibreria que implementa el protocol CAT, per a controlar els equips,  i una altra que mapeja la EEPROM per a obtenir totes les dades possibles dels equips. Estan escrits en C i són compatibles amb Arduino i Linux; queda pendent de provar a windows amb cygwin.

͏͏ ͏͏

https://github.com/EA3HVJ/lib_yaesu_cat

 

https://github.com/EA3HVJ/lib_ft857_driver

͏͏ ͏͏

Les llibreries poden ser usades en aplicacions o frontals web que en Joan ja té en ment. Per això demana col·laboració d’altres radioaficionats que l’ajudin a documentar, fer petits ajustos de millora i seguir desenvolupant amb més codi. Els interessats podeu contactar amb ell. ( jplanellacosta  arrova  gmail.com)

 ͏͏

Font: EA3HVJ – Joan
͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.͏͏

͏͏ ͏͏

Please follow and like us:

Deixa un comentari