Nou mode digital FT4

Joe Taylor, K1JT, i el seu equip de col·laboradors, han anunciat un nou mode digital que s’implementa en el software WSJT-X. A partir d’avui 29 d’abril, hi ha disponible una versió candidata ( versió 2.0.1-RC5) que si supera les proves quedarà com a definitiva ( versió 2.1.0 ) el 15 de juliol. Per a els dies 9 de maig, 14 de maig i 5 de juny en horari 00:00 – 01:00 UTC s’ha programat sessions de prova a la freqüència de 7.090 kHz. Inicialment es proposen les següents freqüències d’ús: 3.595, 7.090, 10.140, 14.140, 18.104, 21.140, 24.919, 28.180 kHz i 50,318 , 144,170 MHz.

FT4 es un mode experimental orientat a concursos. Com l’FT8, usa transmissions de llargada fixa, missatges estructurats amb formats optimitzats per a QSOs minimalistes i una sòlida correcció d’errors ( FEC ). Les seqüències TX/RX són de 6 segons de manera que FT4 és 2,5 vegades més ràpid que FT8, semblant a la velocitat de concurs en RTTY. FT4 descodifica senyals 10dB més dèbils que RTTY, mentre que usa molt menys ample de banda.

El format dels missatges és el mateix que FT8 i codificat amb el mateix codi de control de paritat de baixa densitat. La TX dura 4,48 segons en comparació amb els 12,64 de l’FT8. La modulació és 4-FSK a uns 23,4 baud, amb tons separats pel baud rate. El 99 % de la potència emesa és continguda en un ample de 90 Hz. Amb una relació S/N de -16,4 dB és té una probabilitat de descodificació correcte del 50%, mesurat en un ample de banda de soroll de 2500 Hz. El software permet l’opció AP que millora la sensibilitat fins a -18 dB.

Per a la transmissió de l’FT4, s’aplica un filtre gausià que genera una modulació per desplaçament de freqüència Gausiana ( 4-GFSK ). Aquest filtratge suavitza el senyal de manera que l’ample de banda és de 75 Hz a -6 dB, 200 Hz a -60 dB i 260 Hz a -80 dB.

 


Font: physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/index.html

 ͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.Please follow and like us:

Deixa un comentari