Nou mode Q65 a WSJT-X

 

L’equip de desenvolupament del software WSJT-X ha anunciat un nou mode per a la  versió 2.4.0. El mode s’anomena Q65 i està pensat per a QSOs en camins de propagació especialment difícils. Amb desplaçament Doppler superior a uns pocs Hz, aquest és el mode que ofereix millors garanties. Resulta molt efectiu en dispersió troposfèrica i ionosfèrica, rebot lunar i modes amb senyals amb oscil·lacions ràpides.

Usa 65 tons FSK amb les fortaleses del mode QRA64 encara que amb diferències notables:

  • Codi Q-ary a baixa velocitat per a la correcció d’errors FEC.
  • Missatges i seqüències idèntiques a FT4, FT8, FST4 y MSK144
  • To únic per a sincronització en freqüència i temps visible en presentacions en cascada. A diferencia de JT65, la sincronització i descodificació és efectiva fins i tot amb senyals curts com rebots de meteors.
  • Sub-modes opcionals amb seqüències de TX/RX de 15, 30, 60,120 i 300 segons.
  • Una nova tècnica de descodificació de llistes altament fiable per a missatges que contenen fragments de missatge ja copiats prèviament.

 

Els llindars de sensibilitat (SNR a 2500 Hz amb 50% de descodificació) van ser mesurats per a cada submode tot simulant canals amb soroll gaussià. La funcionalitat anomenada called a priori decoding (AP) millora la sensibilitat ens uns quants dB a mida que s’acumula la informació  del QSO.

 

T/R
Period
(s)
Symbol
Length
(s)

Tone
Spacing
(Hz)

Occupied
Bandwidth
(Hz)

Transmission
Duration
(s)

SNR
(dB)

Max AP
SNR
(dB)
150.1506.66743312.8-22.2-23.7
300.3003.33321725.5-24.8-26.6
600.6001.66710851.0-27.6-30.2
1201.3330.75049113.3-30.8-32.5
3003.4560.28919293.8-33.8-37.4
mode bàsic: A

 

La correcció d’errors, FEC, usa un bloc de 65,15 símbols a 6 bits. Dos símbols s’extreuen del codi, donant un codi efectiu de 63,13 amb una càrrega útil de k = 13 símbols d’informació transmesos per n = 63 símbols de canal. Els símbols extrets consisteixen en un CRC a 12 bit dels 13 símbols d’informació. El CRC s’usa per a reduir la velocitat de falsa-descodificació a un valor molt baix. Una seqüència pseudo-aleatòria de 22 símbols escampada per la transmissió s’envia com a “to 0” amb l’objectiu de sincronització. El nombre total de símbols de canal és 63 + 22 = 85.

Per a cada seqüència TX/RX existeixen els submodes B,C,D,E que tenen especiat de tons diferents i amples de banda 2,4,8,16 vegades als especificats a la taula anterior.

T/R
Period
(s)
B
Spacing Width
(Hz)
C
Spacing Width
(Hz)
D
Spacing Width
(Hz)
E
Spacing Width
(Hz)
1513.33 86726.67 1733N/AN/A
306.67 43313.33 86726.67 1733N/A
603.33 2176.67 43313.33 86726.67 1733
1201.50 983.00 1956.00 39012.00 780
3000.58 381.16 752.31 1504.63 301
modes B, C, D, E

Alguns suggeriments de com usar-lo: 
• Q65-30A        Fast (concursos?) QSOs a 144 i 432 MHz
• Q65-30B        Fast (concursos?) EME QSOs a 1296 MHz
• Q65-60A,B    EME a 144 i 432 MHz
• Q65-60B,C    EME a 1296 MHz
• Q65E-120     paràbola tamany petit a 10 GHz

 

Els autors fan una crida a que s’usi per a trobar-ne el punts forts i febles. Recomanen enregistrar l’àudio com a fitxer .wav amb l’opció Save All i enviar-los-hi per a implementar millores. 

 

 

Font: https://physics.princeton.edu/pulsar/k1jt/Q65_Quick_Start.pdf

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

 

Please follow and like us:

Deixa un comentari