Radioafició a la Conferència Mundial de Radiocomunicacions WRC-2012

Els radioaficionats s’esmenten en el prefaci del document del programa de la Conferència Mundial de Radiocomunicacions 2012 de la Unió Internacional de Telecomunicacions que té lloc ara mateix a Ginebra, Suïssa.

Es d’especial interès per als radioaficionats el punt 1.15.
Es consideren les sol·licituds de possibles atribucions en el rang de 3 a 50MHz al servei de radiolocalització per radars oceanogràfics, tenint en compte els resultats dels estudis de la UIT-R d’acord amb la Resolució 612 de la CMR-07.

A més, el punt 19/01 considera les mesures reglamentàries a fi de permetre la introducció de la ràdio definida per software i sistemes de ràdio cognitiva. Això es basa en els resultats dels estudis del UIT-R, i d’acord amb la Resolució 956 de la CMR-07.

Finalment, el punt 1,22 sotmet a estudi l’efecte de les emissions dels dispositius de curt abast en els serveis de comunicació per ràdio i el punt 23/01 que tindrà en compte una assignació de 15 kHz aproximadament en parts de la banda de 415-526,5 kHz al servei d’aficionats a títol secundari. Això, tenint en compte la necessitat de protegir els serveis existents.

El WRC 2012 s’acaba el 17 de febrer, moment en que coneixerem les conclusions i els detalls que ja es faràn públics oficialment.

Please follow and like us:

Deixa un comentari