WRC-19 a Egipte

͏͏ ͏͏

La World Radio Conference és una cimera que es celebra cada 3-4 anys per a prendre decisions i fer tractats a nivell mundial en aspectes relacionats amb la gestió de l’espai radioelèctric. Entre el 28 d’octubre i el 22 de novembre de 2019 es celebrarà a Sharm el-Sheikh , Egipte, la WRC-2019.

Un resum dels punts posats en agenda ( Agenda Items – AI )  i que poden afectar als radioaficionats són els següents:

 

AI-1.1: considerar l’assignació a títol primari de la banda de freqüències 50-54 MHz al servei de radioaficionats a la regió 1 de la ITU, d’acord amb la resolució 658 WRC-15.

AI-1.7: estudiar les necessitats d’espectre per a telemetria, seguiment i comanament en el servei d’operacions espacials per a satèl·lits no geo-estacionaris en missions de curta durada, avaluar la idoneïtat de les assignacions existents per a el servei d’operacions espacials (144-146  i 435-438 ) i, si cal, considerar noves assignacions per sota d’1GHz, d’acord amb la resolució 659 WRC-15.

AI-1.12: En la major mesura possible, considerar una possible harmonització global o regional de bandes de freqüència per a la implementació de Sistemes de Transport Intel·ligent, actualment en evolució i usant 5,8 GHz, sota les assignacions de serveis mòbils existents, d’acord amb la resolució 237 WRC-15.

AI-1.13: considerar la identificació de bandes de freqüència per a el desenvolupament futur de les telecomunicacions mòbils internacionals (IMT), incloent les possibles assignacions addicionals al servei mòbil a títol primari d’acord amb la resolució 238 WRC-15. ( afecta a 24 i 47 GHz)

AI-1.15: considerar la identificació de bandes de freqüències per a l’ús d’administracions per  a les aplicacions de serveis fix i mòbil terrestre que operen en el marge de freqüències 275-450 GHz d’acord amb la resolució 767 WRC-15.

AI-1.16: considerar qüestions relacionades amb els sistemes d’accés inhalambric, incloses les xarxes d’àrea local de radio (WAS/RLAN), en les bandes de freqüència entre 5150 MHz y 5925 MHz, i prendre les mesures reglamentàries escaients, incloses les assignacions d’espectre addicionals al servei mòbil, d’acord amb la resolució 239 WRC-15.

AI-9.1.6:  Wireless Power Transmissions (WPT) , avaluar l’impacte dels vehicles elèctrics en els serveis de radiocomunicacions. Estudiar rangs de freqüències harmonitzats que minimitzin l’impacte de WPT en serveis de radiocomunicacions.

AI-9.1.8: comunicació Machine to Machine (M2M), estudiar-ne els aspectes tècnics i operatius de les xarxes i sistemes de ràdio, així com l’espectre necessari, inclòs el possible ús harmonitzat del espectre per a recolzar-ne la implementació d’infraestructures en banda ample y estreta, desenvolupar recomanacions, informes o manuals i prendre les mesures escaients dins l’àmbit de treball del sector de radiocomunicacions de la ITU (ITU-R).

AI-10: possibles punts d’agenda per  cimeres futures.

 

Addicionalment es tractaran punts preliminars d’agenda de la futura WRC-23:

AI-2.2: dur a terme estudis i completar-los a temps per WRC-23, estudis per a una possible nova assignació al servei d’exploració per satèl·lit (actiu) de la Terra per a sondes de radar espacials que es troben dins del rang de freqüències al voltant de 45 MHz, tenint en compte la protecció dels serveis existents, d’acord amb la Resolució 656 / COM6 / 4.

AI-2.3: d’acord amb la Resolució 657 / COM6 / 5 (WRC-15), revisar els resultats d’estudis relacionats amb les característiques tècniques i operatives, els requisits de l’espectre i les designacions adequades de serveis de ràdio per als sensors meteorològics espacials, amb l’objectiu de proporcionar un reconeixement i protecció adequats en les reglamentacions ràdio sense haver de fer restriccions addicionals en els serveis existents.

͏͏ ͏͏

Font: ITU

͏͏ ͏͏

Si t’ha agradat llegir aquesta notícia, associa’t a URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans.

Please follow and like us:

Deixa un comentari