ARISSAT-1 en proves abord la ISS el 12 d’Abril

L’ARISSat-1, actualment encara en l’interior de la ISS, s’encendrà amb l’ús d’una antena exterior el 12 d’abril de 2011, per celebrar el 50 aniversari de Yuri Gagarin, el primer vol espacial tripulat. AMSAT donarà suport a aquest esdeveniment i emetrà certificats a les estacions que remetin informes de recepció dels senyals de l’ARISSat-1. Roscosmos ha anunciat que el satèl.lit serà desplegat en òrbita durant els propers EVA el juliol d’aquest any.

Font: AMSATL’ARISSat-1, actualment encara en l’interior de la ISS, s’encendrà amb l’ús d’una antena exterior el 12 d’abril de 2011, per celebrar el 50 aniversari de Yuri Gagarin, el primer vol espacial tripulat. AMSAT donarà suport a aquest esdeveniment i emetrà certificats a les estacions que remetin informes de recepció dels senyals de l’ARISSat-1. Roscosmos ha anunciat que el satèl.lit serà desplegat en òrbita durant els propers EVA el juliol d’aquest any.

Font: AMSAT

Please follow and like us:

Deixa un comentari