DIPLOMA TURÓ DE LA SEU VELLA DE LLEIDA

Amb motiu de la sol·licitud a la UNESCO de la declaració del Turó de la Seu Vella de Lleida com a Patrimoni de la Humanitat, la Secció Local de URE de Lleida organitza aquest Diploma per tal de fomentar la divulgació y promoció
d’aquest monument amb el patrocini de l’Associació Amics de la Seu Vella i el Consorci del Turó de la Seu Vella i que es regirà per les següents bases:
Dates: el Diploma estarà vigent des del dia 1 de febrer de 2015 fins el 31 d’agost de 2015
Àmbit: Tots els radioaficionats EA, EB, EC (inclosos els indicatius especials dels que es disposi en aquest moment), CT, C3 i F en possessió de les seves respectives llicències oficials.

Bandes: 3,5 i 7 MHz, en els segments recomanats per la IARU per a aquestes activitats.
Modes: Fonia
Trucada: Les estacions atorgants es faran presents amb la trucada “CQ Diploma Turó de la Seu Vella de Lleida, Patrimoni de la Humanitat”.
Intercanvi: Les estacions atorgants de la Secció passaran RS i el numero que sol·liciti el corresponsal. Cada un d’aquests números correspon a un element del Turó de la Seu Vella. Amb un total de 15 que s’hauran de completar per a
obtenir el Diploma. A més, l’estació EA3URL atorgarà en exclusiva un punt corresponent a la Seu Vella que també s’haurà d’obtenir per a poder rebre el Diploma. Aquesta estació sortirà a l’aire aleatòriament al llarg del període de vigència.
Es podrà fer un contacte per banda, dia i estació atorgant.
L’estació EA3URL confirmarà tots els seus contactes amb una targeta QSL especial enviada mitjançant el buró de URE. En cas de desitjar rebre el Diploma via directa, enviar prèviament SASE.
Llista d’elements:
Sepulcre Berenguer de Barutell
Clau de volta
Campana Mónica
Capitell
Cimbori
Castell del Rei
Porta dels Apòstols
Claustre
Muralles de Felipe V
Torre dels exorcismes
Porta del Lleó
Pintures murales
Campanar
Porta S. Berenguer
Nau central
Seu Vella (solament atorgada per EA3URL)
Diploma: Totes les estacions que completin els setze comunicats tindran dret a rebre el Diploma que els serà enviat en format PDF o en paper, abonant prèviament 5€ per les despeses.
Altres premis: Una vegada finalitzat el període d’activitat del Diploma, es sortejaran entre totes les estacions que hagin obtingut el Diploma, tres (3) Trofeus amb motius relacionats amb la Seu Vella, a banda dels que puguin aportar les entitats patrocinadores. La realització del sorteig s’anunciarà
oportunament.
Estacions operadores: Les estacions atorgants d’aquest Diploma son:
EA3CXM, EA3GCY, EA3GZR, EA3WX y EA3URL
Llistes: Les llistes es confeccionaran en format Cabrillo, Excel, Word, o millor en el log que es facilita a la web; també es poden enviar en paper. Hauran de fer constar les dades següents: data, hora, banda, estació treballada i element
concedit.
En el mateix llistat cal incloure el nom complet, adreça postal i telèfon o correu electrònic per tal de poder enviar el Diploma i, eventualment, el trofeu si es agraciat amb ell.
Les llistes s’hauran d’enviar a la Secció Local de URE, Apartat de Correus 149, 25080 LLEIDA o al correu electrònic ea3url@orange.es abans del 31 d’octubre de 2015.
Qualsevol discrepància entre les llistes rebudes i les disponibles en la Secció seran dirimides per la junta rectora del Diploma, les quals decisions serán inapel·lables i no es podran recórrer en altres instancies.
Es pot descarregar un log de la web http://ea3gcy.blogspot.com.es/

Please follow and like us:

Deixa un comentari