Els mals del PLC

Excel·lent vídeo demostratiu dels efectes adversos que els aparells domèstics d’Internet per la xarxa elèctrica (PLC) poden causar sobre la recepció dels senyals de ràdio en ona curta. Es fonamental que TOTS treballem per influenciar les nostres Autoritats i poders fàctics de la Indústria i organitzacions d’homologació d’estàndards per tal d’eradicar aquests dispositius de les botigues d’informàtica. La supervivència de la radioafició en depèn.
Video: RSGB

Excel·lent vídeo demostratiu dels efectes adversos que els aparells domèstics d’Internet per la xarxa elèctrica (PLC) poden causar sobre la recepció dels senyals de ràdio en ona curta. Es fonamental que TOTS treballem per influenciar les nostres Autoritats i poders fàctics de la Indústria i organitzacions d’homologació d’estàndards per tal d’eradicar aquests dispositius de les botigues d’informàtica. La supervivència de la radioafició en depèn.
Video: RSGB

Please follow and like us:

Deixa un comentari