Renovacions de llicències de radioaficionat

Com be sabeu, per a molts de nosaltres aquest any toca notificar la renovació de la llicència!

També es conegut que el Gover Central esta retallant les poques competències fins ara aconseguides per el Govern Català.

Es per això que amb la finalitat de reforçar el paper de la Generalitat com a gestor dels tràmits relacionats amb els radioficionats us demanem que feu aquesta sol·licitud a traves de la Generalitat.

A mes, la Generalitat ha volgut donar un valor afegit incloent-hi la sol·licitud d’emissió del carnet català. D’aquesta manera, a més de remetre la informació al Ministeri per tramitar les renovacions, permetrà a la Generalitat obtenir informació i introduir-la en la seva base de dades, dades que d’altre banda el govern d’Espanya no ha volgut donar a la Generalitat!.

Us demanem que feu còrrer aquest formulari annexe entre els vostres coneguts, entre tots farem País!

El localitzador “ARCE” consta al document que us va lliurar Telecomunicacions quan vàreu fer el darrer tràmit de renovació de la vostra llicència, el moment de la conversió de llicència en autorització, que va comportar l’últim pagament que heu fet per aquest concepte. Si no el teniu el podeu demanar per correu electrònic a Telecomunicacions (del Ministerio).

Per altra banda és molt important que la Generalitat tingui ja un cens dels radioaficionats catalans per a la construcció de les estructures d’estat necessàries per a gestionar la nostra activitat.

URCat

Please follow and like us:

Deixa un comentari