Examens altra vegada a les “Jefaturas”

Arran de la notícia sobre el retorn de competències de la Generalitat a l’Estat en matèria de gestió de l’activitat dels radioaficionats hem preguntat al Servei de Telecomunicacions de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i hem obtingut aquesta resposta:

En relació amb la vostra consulta sobre la gestió de funcions en matèria de radioaficionats us faig avinent que, efectivament, la vigència del conveni de col·laboració entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya signat per aquest concepte va finalitzar el passat 31 d’octubre de 2013, ja que el secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació va manifestar la voluntat del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme de no renovar-lo.
En conseqüència, a partir del dia 22 d’abril de 2014 la Generalitat no realitzarà proves de radioaficionat. Aquesta data concreta ve donada perquè es correspon amb la data de vigència del conveni específic per a la realització dels exàmens, signat arran del conveni abans esmentat.
Finalment, he d’informar-vos que la Generalitat ha proposat a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació la signatura de nous convenis de col·laboració en compliment del Reial Decret 1385/2008, de traspàs de funcions, entre els que s’inclou la gestió dels tràmits corresponents als radioaficionats. En qualsevol cas i independentment de la resolució d’aquesta proposta, és voluntat de la Generalitat continuar duent a terme accions de promoció i suport a aquesta activitat.

Podeu consultar la nota del Ministerio aqui: http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/radioaficionados/Legislacin/NotaSetsiExamenesRadioaficionadoCataluna.pdf

Sense comentaris.

URCat


Arran de la notícia sobre el retorn de competències de la Generalitat a l’Estat en matèria de gestió de l’activitat dels radioaficionats hem preguntat al Servei de Telecomunicacions de la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació i hem obtingut aquesta resposta:

En relació amb la vostra consulta sobre la gestió de funcions en matèria de radioaficionats us faig avinent que, efectivament, la vigència del conveni de col·laboració entre l’Administració de l’Estat i la Generalitat de Catalunya signat per aquest concepte va finalitzar el passat 31 d’octubre de 2013, ja que el secretari d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació va manifestar la voluntat del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme de no renovar-lo.
En conseqüència, a partir del dia 22 d’abril de 2014 la Generalitat no realitzarà proves de radioaficionat. Aquesta data concreta ve donada perquè es correspon amb la data de vigència del conveni específic per a la realització dels exàmens, signat arran del conveni abans esmentat.
Finalment, he d’informar-vos que la Generalitat ha proposat a la Secretaria d’Estat de Telecomunicacions i per a la Societat de la Informació la signatura de nous convenis de col·laboració en compliment del Reial Decret 1385/2008, de traspàs de funcions, entre els que s’inclou la gestió dels tràmits corresponents als radioaficionats. En qualsevol cas i independentment de la resolució d’aquesta proposta, és voluntat de la Generalitat continuar duent a terme accions de promoció i suport a aquesta activitat.

Podeu consultar la nota del Ministerio aqui: http://www.minetur.gob.es/telecomunicaciones/Espectro/radioaficionados/Legislacin/NotaSetsiExamenesRadioaficionadoCataluna.pdf

Sense comentaris.

URCat

Please follow and like us:

Deixa un comentari