Guia d’autodefensa digital de SoftCatalà

SoftCatalà ha editat una guia d’autodefensa digital. Inclou molt bons consells per a l’autodefensa en diferents dispositius i necessitats. Amb enllaços per a descarregat el software.

SoftCatalà és una associació sense ànim de lucre l’objectiu bàsic de la qual és fomentar l’ús del català a la informàtica, Internet i les noves tecnologies. Permet la descàrrega de molt de software lliure traduït al català.

 

Font: SoftCatalà

 

**************************

Fes te soci d’URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans!

URCAT, Unió de Radioaficionats de Catalunya és totalment INDEPENDENT i NO pertany ni té cap tipus de vinculació formal a cap federació d’associacions, organització, associació ni altres clubs establertes a nivell nacional, estatal o internacional però manté excel·lents rel·lacions amb totes les federacions, associacions i clubs de radioaficionats amb presència a Catalunya.

**************************

Please follow and like us:

Deixa un comentari