Nou reglament de radioaficionats

S’ha publicat al BOE el nou reglament de radioaficionats, que podeu descarregar directament a http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7624.pdf
Llegiu-lo i treieu ne conclusions.
Res no canvia massa però s’escurça el temps per experimentar amb permisos especials a 60 dies, la radioafició a l’escola queda regulada, es pot tornar a tenir dos indicatius, les recomanacions de la IARU gravades a foc a la legislació espanyola, on adquireixen rang de llei (ja no de recomanació), i per acabar, l’autoritat competent i única en cas de catàstrofe és la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, una invasió competencial més?.


S’ha publicat al BOE el nou reglament de radioaficionats, que podeu descarregar directament a http://www.boe.es/boe/dias/2013/07/12/pdfs/BOE-A-2013-7624.pdf
Llegiu-lo i treieu ne conclusions.
Res no canvia massa però s’escurça el temps per experimentar amb permisos especials a 60 dies, la radioafició a l’escola queda regulada, es pot tornar a tenir dos indicatius, les recomanacions de la IARU gravades a foc a la legislació espanyola, on adquireixen rang de llei (ja no de recomanació), i per acabar, l’autoritat competent i única en cas de catàstrofe és la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, una invasió competencial més?.

Please follow and like us:

Deixa un comentari