Nova modalitat digital en HF: FT8CALL

Recentment s’ha popularitzat el mode digital FT8, creat per al Premi Nobel de Física de 1993 i radioaficionat Jose Taylor, K1JT. El mode FT8 va inclòs en el popular programa WSJT, usat per a comunicacions de senyals molt dèbils. Orientat a fer gran quantitat de QSOs, amb el mínim traspàs d’informació en entorns de senyals molt dèbils, forma part del paquet d’altres modes digitals com són FSK441, JT6M, JT65 i JT9, tots ells inclosos en el programa WSJT.

Doncs bé, Jordan Sherer, KN4CRD, s’ha basat en el codi font de WSJT (GPLv2) per a crear el programa FT8CALL (GPLv3). Aprofita la solidesa del mode FT8 tot afegint-hi una capa de protocol per a permetre missatgeria o comunicació teclat a teclat amb retransmissió de trames amb error. Divideix els missatges llargs de text lliure per a ser emesos en diferents cicles de transmissió. El mode FT8CALL envia 75 bits usant correcció d’errors, dels quals 72 disponibles per a el missatge de text lliure. La majoria de sentències del protocol han de poder enviar-se en 1 sol cicle de transmissió.

En un ample de banda habitual SSB d’uns 4 kHz, hi ha diverses comunicacions ocupant fragments de 50 Hz d’ample de banda en separacions de 10 Hz i amb centre 1500 Hz. El software permet enviar caràcters ASCII imprimibles amb codificació variable, de 3 a 19 bits: aquells més probables amb menys bits, aquells menys probables amb més bits. Es parteixen els missatges llargs i els va enviant per fragments en cicles de transmissió de 15 segons. Els missatges poden ser en text lliure estàndard, que qualsevol estació alineada dins la finestra 50Hz pot descodificar, o de text dirigits, que inclouen indicatiu i permeten usar diferents finestres 50 Hz així com alertar el destinatari; sols requereix coincidir en banda de pas.

Disponible en la llista de correu ft8call  hi ha les versions per a Linux 64bit, Raspbian i Windows 10, de moment amb versions que caduquen en pocs dies fins que es faci el llançament definitiu.

Aquestes són les freqüències usades actualment, lleugerament per sota de les habituals en FT8:

160m: 1,838 MHz
80m:  3,580 MHz
40m:  7,080 MHz
30m: 10,130 MHz
20m: 14,080 MHz
17m: 18,104 MHz
15m: 21,080 MHz
12m: 24,920 MHz
10m: 28,080 MHz
6m:  50,300 MHz

 

Es pot monitoritzar l’activitat a l’enllaç.

 

Font: github.com/jsherer/ft8call

 

**************************

Fes te soci d’URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans!

URCAT, Unió de Radioaficionats de Catalunya és totalment INDEPENDENT i NO pertany ni té cap tipus de vinculació formal a cap federació d’associacions, organització, associació ni altres clubs establertes a nivell nacional, estatal o internacional però manté excel·lents rel·lacions amb totes les federacions, associacions i clubs de radioaficionats amb presència a Catalunya.

**************************

Please follow and like us:

Deixa un comentari