Prova d’equips de ràdio i simulacre XERCAT

La Xarxa d’Emergències de Radioaficionats de Catalunya, XERCAT, anuncia una segona prova d’equips de ràdio per a dilluns 9 d’abril, prèvia a un exercici de simulacre previst per a dissabte 14 d’abril.

De fet el passat 19 de març, XERCAT va fer una primera prova d’equips de ràdio. En aquella data es va fer contactes amb col·laboradors de Figueres i Osona per bé que les condicions de propagació i QRM (9+) no foren les més òptimes.

La XERCAT posa en coneixement dels seus col·laboradors la prova del 9 d’abril, amb la finalitat que s’obtingui una mostra de contactes ben repartida per a tot el territori. Anima a que s’usin antenes NVIS  i demana que als que vulguin participar ho notifiquin per correu electrònic. Les vacances de Setmana Santa són una bona oportunitat per a posar a punt l’antena.

L’operativa del simulacre de dissabte 14 d’abril serà la següent:

Finalitat: L’objectiu principal de l’exercici és el de comprovar el correcte funcionament de l’estació instal·lada al CECAT de Barcelona, així com també posar a prova la comunicació des de la mateixa amb totes les zones d’emergència.

 Procediment: Es seguirà el procediment previst a la “Guia d’actuació per exercicis de simulacre” versió 1.1

El Coordinador RAF anirà contactant amb totes i cada una de les estacions dels Responsables RAF de Zona així com també amb aquelles què, per la seva ubicació geogràfica determinada es consideri.

 Estacions corresponsals a les Zones: Les estacions dels Responsables de zona i les altres que hi participin podran ser:

– L’estació fixa habitual de l’operador.

– Una estació portable o mòbil, (*) habilitada expressament per l’exercici en la ubicació que cada operador determini com a més idònia. S’aconsella aquesta opció -si és possible- i també que hi puguin participar els membres de l’Equip de Zona que ho desitgin.

– (*) Es pot preveure, a criteri del Responsable de Zona, una segona estació “de reserva” pel cas què per circumstàncies imprevistes no pugui operar correctament l’estació principal.

Dintre de les possibilitats de cada Zona, és recomanable utilitzar antenes especifiques per NVIS. Aquest exercici és la primera oportunitat de comprovar-ne l’efectivitat de cara a d’altres exercicis d’abast més gran.

Estacions a la escolta: Tots els membres dels Equips RAF que ho desitgin, són convidats a participar a l’exercici com a estacions de control. Els seus informes de recepció i el coneixement de la seva ubicació i condicions, ens ajudaran a formar l’anàlisi global de l’exercici.

Valoració de l’exercici: És important què acabat l’exercici, els participants -però també les estacions a la escolta que ho desitgin- redactin l’Informe-Avaluació i el trametin a  info (arroba) xercat.cat    per tal de treure’n les conclusions oportunes.

 

Font: XERCAT

 

**************************

Fes te soci d’URCAT, l’Associació Nacional dels Radioaficionats Catalans!

URCAT, Unió de Radioaficionats de Catalunya és totalment INDEPENDENT i NO pertany ni té cap tipus de vinculació formal a cap federació d’associacions, organització, associació ni altres clubs establertes a nivell nacional, estatal o internacional però manté excel·lents rel·lacions amb totes les federacions, associacions i clubs de radioaficionats amb presència a Catalunya.

**************************

Please follow and like us:

Deixa un comentari