Antennes camuflades, amagades i secretes!

No passa a tot arreu que la Llei empara els radioaficionats a instal·lar les seves antennes als terrats, independentment de les opinions contràries dels veïns, que a voltes i per ignorància, confonen les antenes de radioaficionat amb les de telefonia i ens posen a tots al mateix sac d’antenes “malígnes”. Si be cal dir que NO s’ha demostrat cap malignitat tampoc en les de telefonia, si més no a les dels terrats. Cal insistir que el principi de prudència que esmenta la OMS sobre els possibles efectes indesitjats de la radiofreqüència dels mòbils aplica precisament als aparells que ens posem a l’orella, i que per proximitat al cervell es considera poc prudent posar-s’hi un aparell emissor de microones (telèfon), tot i que tampoc s’ha pogut demostrar els seus efectes sobre el cervell. Si bé a l’Estat Espanyol la Llei protegeix el dret de radioaficionat a muntar antennes als terrats i ho reconeix com a condició indispensable per a poder dur a terme l’activitat de radioaficionat, hi ha llocs, com els EEUU a on prevaleix el dret dels co-propietaris de negar el permís al radioaficionat per instal·lar hi les seves antennes. En aquests casos, en AC6TS ens dóna uns bons consells a la seva web: http://kd6tlf.fortunecity.com/stealthantennas.html

Please follow and like us:

Deixa un comentari